Membuat Macros

Dengan macros, kita boleh membina suatu bentuk tindakan secara otomatik kepada Form, Report. Dengan macros, kita boleh membuat bermacam-macam arahan seperti berikut:

Membuka Form secara otomatik

  • Click macros
  • Pilih Open Form
  • Save dengan nama "autoexec"

 

Mobile site dan Drupal 8

Versi Drupal terbaru iaitu Drupal 8 merupakan versi drupal yang terhebat berbanding dengan versi yang sebelumnya. Di antara yang menarik perhatian saya ialah drupal 8 memberi penekanan kepada mobile site. Versi yang sebelum ini tidak ada unsur ini - di mana jika kita hendak membuat mobile site, kita mestilah menggunakan modules tambahan dan banyak setting yang harus dilakukan. Tetapi dengan Drupal 8, ianya memang telah dibina untuk mersa mobile.

Masalah click menu dan pergi kepada Whampserver page

Masalah ini berlaku apabila kita sudah buat installation dan semuanya berjalan lancar dan apabila kita cuba click mana-mana menu - dia akan bawa kita kepada Whampserver Page dan bukan kepada Drupal 8 Page yang sepatutnya.

Untuk atasi: click Whampserver > Apache > Apache Module dan 'check' rewrite_module

Seleaps itu cuba click mana-mana menu - sepatutnya masalah tadi akan selesai..

Font your face

Module ini membolehkan kita menambahkan lagi jenis-jenis font yang sedia ada dalam drupal. Banyak lagi module yang lain, tetapi module ini agak mudah untuk digunakan. Saya terfikir untuk menambah lagi jenis-jenis font apabila saya ingin menukar format font tetapi font yang saya inginkan itu tiada dalam sistem drupal yang asas.

Untuk muat turun module ini ianya boleh didapati di sini : http://drupal.org/project/fontyourface

Berikut adalah arahan yang terdapat dalam folder Readme: