Bagaimana membuat MAP Network Drive di Windows 10

Submitted by admin@soz on Sun, 08/07/2016 - 00:00
>This PC
>Map Network Drive
>Masukan folder yang ingin di share..

Cth: \\NAMACOMPUTER\f

Nota: Kalau tak mahu guna NAMACUMPUTER - boleh masukan IP Address


Untuk cuba connect dengan kumputer lain, boleh guna 'ping'. Bula Command Promp dan taip 'ping ipaddress computer yang hendak diconnect'

Untuk mengetahui ip address computer - Command Promp dan taip 'ipconfig'