Internet Search

Bagaimana membuat MAP Network Drive di Windows 10

>This PC
>Map Network Drive

>Masukan folder yang ingin di share..

Cth: \\NAMACOMPUTER\f

Nota: Kalau tak mahu guna NAMACUMPUTER - boleh masukan IP Address

Untuk cuba connect dengan kumputer lain, boleh guna 'ping'. Bula Command Promp dan taip 'ping ipaddress computer yang hendak diconnect'

Untuk mengetahui ip address computer - Command Promp dan taip 'ipconfig'