Internet Search

Bagaimana untuk Synchronize bookmarks pada Google Chrome

  1. Sign in Google Chrome
  2. Click menu di sudut kanan atas
  3. Click setting
  4. Click Advance sync settings
  5. Pilih apa yang mahu dicynchorize
  • Untuk sync semua data, click Down arrow > Sync everything
  • Untuk pilihan lain, click Down arrow > Choose what to sync - seterusnya check box apa yang mahu di sync

      6. Di bawah "Encryption options", anda boleh pilih bagaimana untuk protect makumat anda

  • Encrypt synced passwords with your Google credentials, bermaksud sebarang synced password akan disimpan dengan selamat oleh Google dengan Google credentials 
  • Encrypt all synced data with your own sync passphrase, bermaksud tiada sebarang data anda akan encrytep melainkan mereka tahy passphrase

      7. Click OK