Font your face

Submitted by admin@soz on Wed, 06/11/2014 - 01:55

Module ini membolehkan kita menambahkan lagi jenis-jenis font yang sedia ada dalam drupal. Banyak lagi module yang lain, tetapi module ini agak mudah untuk digunakan. Saya terfikir untuk menambah lagi jenis-jenis font apabila saya ingin menukar format font tetapi font yang saya inginkan itu tiada dalam sistem drupal yang asas.

Untuk muat turun module ini ianya boleh didapati di sini : http://drupal.org/project/fontyourface

Berikut adalah arahan yang terdapat dalam folder Readme:

- Navigate to administer >> build >> themes >> @font-your-face.
- Click the "Add a new font" link.
- Click the name of a font.
- Enter a CSS selector for the content you want to use the font (or leave it as "body" to use it everywhere)
- Click "Add font"