Internet Search

Membina AutoExec macro pada Microsoft Access 2007

Jika kita mahukan access terus buka paparan utama semasa kita membuka access, boleh buat autoExec macro. Cara seperti berikut:

  • Clik Create
  • Macro
  • Taip Open Form

Di bahagian argumen:

  • Form name: masukan form yg mahu dibuka - cth: Switchboard
  • Folter Name: Option
  • Window Mode: Normal

Savekan macro tersebut dengan nama : AutoExec