Membuat laporan cetakan invoice mengikut sela masa