Membuat Macros

Submitted by admin@soz on Thu, 11/13/2014 - 20:54

Dengan macros, kita boleh membina suatu bentuk tindakan secara otomatik kepada Form, Report. Dengan macros, kita boleh membuat bermacam-macam arahan seperti berikut:

Membuka Form secara otomatik

  • Click macros
  • Pilih Open Form
  • Save dengan nama "autoexec"