Membuat subform daripada Query

Submitted by admin@soz on Fri, 08/17/2018 - 19:17

Langkah:

  1. Buat Table- masukan filed yang diperlukan
  2. Buka Table dengan Design View & ubah filed yang berkaitan iaitu: Index ~ Yes (Duplicate Ok). Jika tidak, kita tidak boleh keyin data kerana duplicate data
  3. Buka Form yang hendak diletakan subform
  4. Drage Table ke bawah form tersebut
  5. SubForm Wizard akan keluar seperti gambar di bawah

SubForm Wizard