Menambah Ragion pada Block

Submitted by admin@soz on Wed, 06/11/2014 - 01:22

Kadang-kadang kita ingin mengubah format theme yang kita pakai sesuai dengan kehendak kita. Antara benda yang mungkin kita ingin ubah atau tambah ialah Ragion. Ragion asal biasanya ada 5 iaitu Header, Left, Right, Content dan Footer. Di sini saya tunjukan bagaimana untuk menambah satu lagi ragion yang saya namakan Top Ragion. Berikut adalah cara-cara. Cari fail “NamaThemeAnda.info”...cth: kalau anda pakai theme bluemerin - maka nama fail tersebut ialah bluemerin.info. Sekiranya drupal anda berada di web server, maka Kedudukan folder fail tersebut seperti berikut: (/public_html/namawebanda.com/themes/bluemarine/bluemarin.info). Buka fail tersebut menggunakan Notepad dan cari code di bawah:

version = VERSION
core = 6.x
engine = phptemplate
regions[header] = Header
regions[left] = Left sidebar
regions[right] = Right sidebar
regions[top] = Top
regions[content] = Content
regions[footer] = Footer

Perhatikan saya telah menambahkan satu lagi ragion iaitu Top (yang berwarna biru). Setelah itu save kan fail tersebut. Selepas itu buka pula fail page.tpl.php kedudukan folder mungkin seperti berikut: (/public_html/namawebanda.com/themes/bluemarine/page.tpl.php). 

Selepas itu buka fail tersebut dengan Notepad dan masukan kod di bawah pada bahagian yang sesuai. Kod yang ditambah tadi yang bewana biru seperti di bawah.

<div>
<?php print $top ?>
</div>
<?php print $content; ?>
<?php print $feed_icons; ?>
</div>
</td>
<?php if ($right) { ?><td id="sidebar-right">
<?php print $right ?>
</td><?php } ?>
</tr>
</table>

Save kan fail tersebut dan siap!. Sekarang theme anda telah mempunyai satu ragion lagi yang bernama Top Ragion. Anda boleh meletakan apa-apa di situ. Setelah anda membuat cara-cara di atas dan dapati tiada Top Ragion - sila Clear Cache drupal anda (Administration/Site Configuration/Performance/Clear Cache) dan tengok semula - pasti ada.