Pemasangan Drupal di localhost

Submitted by admin on Wed, 06/11/2014 - 01:09

Langkah-langkah pemasangan Drupal secara 'straight foward'

1) Download XAMPP

2) Install di komputer anda misalnya: c:\xampp

3) Selepas itu, reboot komputer dan start XAMPP

XAMPP Control Panel

4) Click Start Apachee & MySql seperti di atas

5) Sekarang cuba taipkan http://localhost/ pada browser. Kalau pemasangan betul, sepatutnya Dashboard XAMPP akan dipaparkan seperti di bawah

xampp

6) Cuba pula taip http://localhost/phpmyadmin/  pada browser dan paparan akan keluar seperti di bawah

create database

7) Click Database dan ciptakan / create nama database, cth: mysite, selepas itu click butan create. Perhatian: Ingat nama database tersebut kerana ianya akan digunakan apabila kita memasang Drupal pada step yang berikutnya

8) Click Server: 127.0.0.1 dan click User Accounts, lepas itu click Edit Privileges

9) Masukan: 

   username: root
   hostname: localhost

10) Click Change Password dan masukan apa-apa password (Perhatian: ingat password tersebut untuk digunakan pada pemasangan Drupal pada step yang berikut nanti)

11) Sekarang, buka fail mengunakan Notepad / Notepad++ C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php

12) Tukarkan user & password seperti yang dibuat di atas tadi

     $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';

     $cfg['Servers'][$i]['password'] = 'passwword_anda tadi';

13) Selepas itu restart XAMPP dengan menekan butan Stop untuk Apache & MySql. Lepas itu click Start semula

14) Selepas itu, pergi ke folder XAMPP dan click folder htdocs (xampp/htdocs)

15) Ciptakan / create folder baru dengan nama lamanweb anda, cth: mysite (gunakan nama lamanweb anda yang sebenar)

16) Download Drupal Core

17) Extract fail tersebut (dengan rar @ zip)

18) Masukan / copy folder fail Drupal Core tersebut pada folder htdocs tadi (folder tersebut menjadi seperti berikut: xampp/htdocs/namawebsiteanda)

19) Pergi ke htdocs/sites/default dan copy file default.setting dan namakan setting.php dan save

20) Sekarang taipkan do brower http://localhost/namawebsiteanda

21) Laman web anda akan dipaparkan..

221) Dia keluar arahan pilihan bahasa - pilih Instal Drupal in English

23) Tatapan/Configure Site:

 • Database Name: masukan nama database yang anda telah buat sebelum ini
 • Database username: masukan root
 • Site name : masukan nama lamanweb anda
 • Site e-mail address : masukan email anda atau biarkan seperti asal

24) Setting Administator account

 1. User name : letakan apa-apa - contoh "Admin"
 2. Email adddress : masukan email anda
 3. Password : masukan password anda sendiri
 4. Masukan sekali lagi password

24) Tekan Save and continue

Selesailah anda memasang drupal pada komputer anda. Lepas itu, anda sudah boleh memasukan content. Untuk membuat penambahbaikan atau enhancement pada lamanweb anda, itu anda boleh cuba-cuba sendiri dan belajar sedikit demi sedikit. Untuk menambahkan fungsi lamanweb drupal anda, anda boleh melihat Module yang sesuai dengan keperluan anda. Untuk menukar theme, anda boleh memilih theme yang sesuai dengan anda. Sekarang anda hanya baru bermula..untuk mempertingkatkan lagi lamanweb drupal anda, anda harus belajar sedikit demi sedikit..


Error:

Port 

Pemasangan XAMPP yang standard mengunakan port 80. Kadang-kadang ada program lain yang mengunakan port 80 - misalnya skype. Oleh itu kita kena tukar port nama port yang lain. Misalnya tukar kepada 8080. Caranya seperti di bawah:-

 1. Buka fail httpd.conf  dengan mengunakan Notepad atau Notepad++
 2. Cari perkataan "Listen 80"
 3. Tukarkan menjadi Listen 8080
 4. Cari perkataan "ServerName localhost:80"
 5. Tukar menjadi ServerName localhost:8080

Lepas itu buat refresh apache & mysql

Memory Limit

Adjust PHP memory and/or low maximum PHP execution time on file

1) File \xampp\php\php.ini

 • max_execution_time = 600
 • max_input_time = 600
 • memory_limit = 512M
 • post_max_size = 64M
 • upload_max_filesize = 64M
 • mysql.connect_timeout = 600

2) File \xampp\mysql\bin\my.ini

 • max_allowed_packet = 64M
 • ​innodb_flush_log_at_trx_commit = 2