Pemasangan Drupal di localhost

Submitted by admin@soz on Wed, 06/11/2014 - 01:09

Langkah-langkah pemasangan Drupal secara 'straight fowards'

A) Memasang XAMPP

1) Download XAMPP

2) Install di komputer anda misalnya: c:\xampp

3) Selepas itu, reboot komputer dan start XAMPP

XAMPP Control Panel

4) Click Start Apachee & MySql seperti di atas

5) Sekarang cuba taipkan http://localhost/ pada browser. Kalau pemasangan betul, sepatutnya Dashboard XAMPP akan dipaparkan seperti di bawah

xampp

6) Cuba pula taip http://localhost/phpmyadmin/  pada browser dan paparan akan keluar seperti di bawah

create database

7) Click Database dan ciptakan / create nama database, cth: mysite, selepas itu click butan create. Perhatian: Ingat nama database tersebut kerana ianya akan digunakan apabila kita memasang Drupal pada step yang berikutnya

B) Memasang Drupal

Untuk contoh ini - saya mengunakan drupal 8

 • Download Drupal Core
 • Copy file drupal itu pada folder anda: Misalnya anda file xampp anda adalah di c:\xampp, maka file drupal tersebut ialah di c:\zampp\htdocs\drupal (atau anda boleh namakan kepada lawan web anda: Misalnya c:\zampp\htdocs\lamanwebsaya)
 • Install drupal di komputer (ikut sahaja arahan yang diberikan)
 • Sekarang taipkan di brower http://localhost/lamanwebsaya
 • Sekarang proses pemasangan drupal akan dilakukan..
  • Dia keluar arahan pilihan bahasa - pilih Instal Drupal in English
  • Database Name: masukan nama database yang anda telah buat sebelum ini
  • Database username: masukan root
  • ..lepas itu proses drupal akan menjalankan proses pemasangan..
 • Lepas itu akan keluar Tatapan/Configure Site:
  • Site name : masukan nama lamanweb anda
  • Site e-mail address : masukan email anda atau biarkan seperti asal
 • Setting Administator account
  • User name : letakan apa-apa - contoh "admin"
  • Email adddress : masukan email anda
  • Password : masukan password anda sendiri
  • Masukan sekali lagi password
  • Tekan Save and continue

Selesailah anda memasang drupal pada komputer anda. Lepas itu, anda sudah boleh memasukan content. Untuk membuat penambahbaikan atau enhancement pada lamanweb anda, itu anda boleh cuba-cuba sendiri dan belajar sedikit demi sedikit.

Untuk menambahkan fungsi lamanweb drupal anda, anda boleh melihat Module yang sesuai dengan keperluan anda. Untuk menukar theme, anda boleh memilih theme yang sesuai dengan anda.

Sekarang anda hanya baru bermula..untuk mempertingkatkan lagi lamanweb drupal anda, anda harus belajar sedikit demi sedikit..


Setelah pemasangan selesai - lihat jika ada sebarang error. Di bawah adalah error yang biasa terjadi dan bagaimana untuk atasi

Error:

Port 

Pemasangan XAMPP yang standard mengunakan port 80. Kadang-kadang ada program lain yang mengunakan port 80 - misalnya skype. Oleh itu kita kena tukar port nama port yang lain. Misalnya tukar kepada 8080. Caranya seperti di bawah:-

 1. Buka fail httpd.conf  dengan mengunakan Notepad atau Notepad++
 2. Cari perkataan "Listen 80"
 3. Tukarkan menjadi Listen 8080
 4. Cari perkataan "ServerName localhost:80"
 5. Tukar menjadi ServerName localhost:8080

Lepas itu buat refresh apache & mysql

Memory Limit

Adjust PHP memory and/or low maximum PHP execution time on file

1) File \xaphp\php.ini

 • post_max_size = 750M
 • upload_max_filesize = 750M
 • max_execution_time = 5000
 • max_input_time = 5000
 • memory_limit = 1000M

 

2) File \xampp\mysql\bin\my.ini

 • max_allowed_packet = 200M

Further reading:-