Internet Search

Font your face

Module ini membolehkan kita menambahkan lagi jenis-jenis font yang sedia ada dalam drupal. Banyak lagi module yang lain, tetapi module ini agak mudah untuk digunakan. Saya terfikir untuk menambah lagi jenis-jenis font apabila saya ingin menukar format font tetapi font yang saya inginkan itu tiada dalam sistem drupal yang asas.

Untuk muat turun module ini ianya boleh didapati di sini : http://drupal.org/project/fontyourface

Berikut adalah arahan yang terdapat dalam folder Readme:

Asas pemasangan dynamic display block

Untuk memasang dinamic display block(ddblock) yang asaas, ada 4 peringkat seperti berikut:

  1. Download dan install module
  2. Buat/cipta ddblock baru
  3. Membuat configuration
  4. Memaparkan ddblock

Download dan install ddbloch adalah seperti biasa di https://drupal.org/project/ddblock. Masukan module tersebut ke dalam folder module dan aktifkan module tersebut.

Selepas itu buatkan satu ddblock baru seperti di bawah

Menambah Ragion pada Block

Kadang-kadang kita ingin mengubah format theme yang kita pakai sesuai dengan kehendak kita. Antara benda yang mungkin kita ingin ubah atau tambah ialah Ragion. Ragion asal biasanya ada 5 iaitu Header, Left, Right, Content dan Footer. Di sini saya tunjukan bagaimana untuk menambah satu lagi ragion yang saya namakan Top Ragion. Berikut adalah cara-cara.

Membuat Minor Update

Sebelum kita membuat update, terlebih dahulu kita faham istilah 'update' dengan 'upgrade'. Update bermakna kita membuat update kepada versi drupal yang sama - misalnya kita membuat update dari versi drupal 1.1 kepada versi drupal 1.2. Manakala updrage pula bermakna kita membuat upgrade dari versi drupal semasa kepada versi drupal yang berikutnya - contohnya kita membuat upgrade daripada versi drupal 6 kepada versi drupal 7.

Cara-cara membuat update drupal

mobilizer

mobilizer module memberikan cara yang mudah untuk membuat mobile site. Tidak perlu install module lain dan ianya stand alone.

Pages